menu

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หลักสูตร-สาขา

ติดต่อเรา

  • ที่ตั้ง

  • เลขที่ 120 ถนน มหิดล ตำบล หายยา
  • อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • โทร 053201800-4
  • แฟกซ์: 053-201-810
แผนที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น